Styret / kontaktinfo

Leder: Gerd Rognerud

Nestleder, webansvarlig: Maja Farup

Kasserer: Robert Rognerud

Sekretær: Nina Hoel

Medlemsansvarlig: Camilla Godager

Styremedlem, rideskole: Malin Larsen

Styremedlem, dressur: Thea Katarina Bråthen

Styremedlem, stiftelsen: Gina Wiig

Styremedlem, juniorrepresentant: Nora Saxebøl Eek

Styremedlem, juniorrepresentant: Synne Solheim

Varamedlem: Nina A. Hauge

Adresse: Noreødegården Ryttersportsklubb, Noretjernveien 58, 1599 MOSS

Bankkonto: 1080.44.56029

VIPPS: Sekretæriat 563249, kiosk 563274

Org.nummer: 822 083 382


Styremøter 2019:
Vi forsøker å holde styremøter fast hver første tordag i hver måned. Styremøtene avholdes ved behov, og avlyses/forflyttes dersom klubbaktiviteten tilsier at det er naturlig.