Sport

Vi er en rideklubb tilsluttet Norges Rytterforbund (NRYF). NRYF tilbyr hestesport innen grenene Sprang, Dressur, Feltritt, Ridning for funksjonshemmede, Islandshest, Kjøring, Distanse, Mounted Games og Voltige. I utgangspunktet er vi åpne for aktiviteter fra aller NRYF’s satsingsområder, men per dags dato har ikke klubben medlemmer med interesser innenfor alle grenene. Våre hovedsatsing per dags dato er Dressur og Sprang. I tillegg har vi en retning vi kaller Rideskole. Dette er ikke en egen gren, men et eget satsingsområde vi synes det er naturlig å kategorisere Rideskole, da vi her vil legge opp til varierende aktiviteter. Her vil vi naturlig dekke både sprang og dressur som grener, men også ha aktiviteter som ikke nødvendigvis er dekket som egen gren i NRYF.