Medlemsinfo: NORE slår seg sammen med MOHSK

På årsmøtet 3. juni ble det vedtatt at Noreødegården Ryttersportsklubb skal slå seg sammen med Moss og Omegn Hestesportsklubb. Dato for sammenslåing er onsdag 10/6. Dersom det er noen medlemmer som ikke ønsker å bli med over i ny klubb, så må utmelding/bytte av klubb skje snarest, ellers så vil man automatisk overføres til ny klubb.


Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte 24. juni. Det er svært ønskelig å ha en lik fordeling mellom klubbene i det nye styret. For å få til dette, så er vi avhengig av at medlemmer av Noreødegården Ryttersportsklubb, melder sin interesse.

Send en mail til gundnina@hotmail.com dersom du kunne tenke deg å bidra i styrearbeidet til den nye klubben.