NORE og MOHSK ønsker sammenslåing

Det er i de respektive klubbenes styrer, i felles møte den 09.01.2020, vedtatt å lage en sammenslåingsplan mellom klubbene og legge denne frem for medlemmene i årsmøtene 12/3. Intensjonen er at klubbene eventuelt slås sammen i mars 2020.

Sammenslåingen forutsetter at vedtaket blir stemt frem i de respektive årsmøtene. Det er derfor viktig at du som medlem i en av disse klubbene møter opp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *