Norgesserien, infomøte

27.-29. mars 2020 skal Noreødegården Ryttersportsklubb arrangere Norgesserien i sprang i samarbeid med Moss og omegn Hestesportsklubb. I den anledning kalles det inn til samarbeids- og informasjonsmøte mandag 20. januar.

Samarbeids- og informasjonsmøte

  • Tid: Mandag 20. januar 2020 kl 18:00
  • Sted: Servicebygget på Noreødegården Ryttersportsenter
  • Invitert: Medlemmer av Noreødegården Ryttersportsklubb og Moss og omegn Hestersportsklubb. Eventuelt annet støtteapparat eller intersserte, som ønsker å bidra som funksjonær på vårt stevne.

Norgesserien, L-stevne i sprang

  • Tid: 27.-29. mars 2020
  • Sted: Noreødegården Ryttersportsenter
  • Stevneinvitasjonen til stevnet vil etterhvert være å finne i Horsepro.

Agenda for møtet 20. januar

  • Gjennomgang av arbeidsoppgaver og alt generelt rundt stevnehelgen 27.-29. mars.
  • På årsmøtene i de respektive klubber vil det bli fremmet et forslag om en eventuell sammenslåing av klubbene, til gavn for ryttersporten i vår nye storkommune. Det vil deles informasjon rundt dette.

For å få i havn dette stevnet er vi takknemmelig for all den hjelp vi kan få.