Følg oss på Facebook

Vi har vår egen Facebook-side, samt fire lukkede grupper. Lik siden vår, og søk medlemsskap i de gruppene du finner som interessante. Det er viktig å poengtere at det alltid er hjemmesidene som er klubbens offisielle informasjonskanal. Men vi ønsker også å profilere oss på Facebook slik at vi kan nå ut til flere, og også skape litt mer dynamisk kontakt med våre medlemmer.